Scholen en BSO’s

Scholen en BSO’s zijn welkom in de speeltuin, maar wel onder voorwaarden. Om het leuk en fijn te houden in de speeltuin is het nodig dat scholen zich naast de huisregels ook aan deze extra regels houden. Het bestuur en beheerders zullen je aanspreken als je met een grote groep kinderen de speeltuin betreedt en vragen van welke school of BSO je komt.

Naast de regels voor scholen vragen wij ook een bijdrage van 250,- per jaar voor onderhoud en behoud van de speeltuin. Speeltuinvereniging Sloten krijgt geen subsidie en is volledig afhankelijk van haar (familie)leden en bijdrages van scholen en BSO’s zoals die van jullie!

Regels

speeltuinbezoek scholen

 • Je meldt je bezoek ruim van te voren aan bij Alexander of op info@speeltuinsloten.nl. Als er die dag al andere groepen komen kan het verzoek worden afgewezen.
 • Scholen en BSO groepen zijn niet welkom in de weekenden. 
 • Klassen gaan in kleine groepjes naar binnen (niet alle groepen tegelijk bij het hek, zorg dat voor andere kinderen en ouders de ingang vrij blijft).
 • Er zijn niet meer dan 25 kinderen van 1 school tegelijkertijd aanwezig in de speeltuin.
 • Er zijn voldoende begeleiders per klas aanwezig.
 • Begeleiders zijn actief aanwezig op verschillende plekken van de speeltuin (dit is geen pauze moment voor de begeleiders).
 • Er wordt niets vernield; bij constatering zal dit direct worden gemeld bij de directie van de school en worden verhaald op de school.
 • De skelters zijn voor kinderen tot 6 jaar en kunnen dus niet gebruikt worden door de (oudere) leerlingen.
 • De beheerder(s) van de speeltuin zullen bij constatering van ongewenst gedrag van een leerling eerst een begeleider aanspreken. Mocht het echt noodzakelijk zijn dan zal ook direct ingegrepen worden door de beheerder(s).
 • Leerlingen en begeleiders houden rekening met de andere (kleinere) kinderen in de speeltuin.
 • De oudere leerlingen spelen niet op de toestellen bedoeld voor de allerkleinsten en
 • spelen met name in het achterste gedeelte van de speeltuin.
 • Begeleiders zien er op toe dat de baby schommels niet gebruikt worden door de leerlingen.
 • Het terras is voor de schoolkinderen geen speelplaats.
 • Er wordt met respect omgegaan met het materiaal, de andere bezoekers en de beheerders van de speeltuin.

De huisregels van de speeltuin worden nageleefd.

Veel speelplezier!